Conflict neobişnuit în România: Primărie amendată de o altă primărie. Pana la urma s-a ajuns în Justiţie

Postat la: 11.03.2021 - 15:12

Primăria Oradea a fost amendată de un funcţionar al Primăriei Aiud din Alba pentru că nu ar fi furnizat la timp informaţii financiare cu privire la amenzile achitate de un cetăţean.

Amendă a fost aplicată în 3 septembrie 2020, pe vremea când instituţia din Oradea era condusă, încă, de Ilie Bolojan, devenit după alagerile locale preşedinte al Consiliului Jdeţean Bihor. Primăria Aiud este condusă de acelaşi primar ca şi înainte de alegerile locale, Oana Badea (PNL), fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Povestea a început după ce un angajat al Primăriei Aiud a solicitat oficial, în scris, în 28 iulie 2020, informaţii în legătură cu situaţia amenzilor plătite de un cetăţean cu domiciliul în Oradea. Mai exact s-a solicitat dacă persoană respectivă a achitat o serie de amenzi stabilite de Administraţia Finanţelor Publice Oradea.

Pentru că nu a primit informaţiile în scris în perioada celor 30 de zile legale, funcţionarul de la Aiud a aplicat o amendă în valoare de 1.500 de lei. Primăria Oradea a contestat în instanţă sancţiunea. În 4 februarie 2021, instanţa de fond a decis să dea dreptate Primăriei Oradea şi a anulat procesul-verbal de sancţionare.

Peste aproape o lună de zile, în 26 august 2020, angajatul Primăriei Oradea a comunicat telefonic funcţionarului de la Primăria Aiud toate informaţiile solicitate. Agentul constatator al Primăriei Aiud nu a fost mulţumit de acest răspuns, precum şi de alte comunicări primite la adrese transmise anterior, astfel încât, în 3 septembrie 2020, a decis să amendeze Primăria Oradea cu suma de 1.500 de lei pentru refuzul de a furniza în termenul legal de 15 zile informaţii pentru clarificarea şi stabilirea situaţiei fiscale a contribuabilului în cauză.

Primăria Oradea a contestat, iniţial, procesul-verbal la o instanţa locală, care a decis să trimită cauza la Judecătoria Aiud.

„Actul atacat a fost întocmit pe seama Primăriei Municipiului Oradea, această fiind persoană fără capacitate de folosinţă. În măsură în care instanţa nu va constata nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie atacat, se solicită anularea acestuia că fiind netemeinic şi nelegal, iar pe cale de consecinţă exonerarea de la plata amenzii aplicate, în cuantum de 1.500 de lei. S-a cerut, totodată, restituirea sumei de 750 lei, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal atacat cu avertismentul", a cerut instituţia amendată în acţiunea depusă la instanţa.

Primăria a plătit, totuşi, jumătate din amendă în termenul legal, motiv pentru care, a cerut ca în cazul în care procesul-verbal era anulat să îi fie restituită suma plătită.

"Primăria este o structura funcţională cu activitate permanentă, fără personalitate juridică şi este doar o structură administrativă. Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile. Capacitatea de folosinţă aparţine Unităţii Administrativ- Teritoriale Municipiul Oradea prin primar, această fiind persoană juridică pe seama căreia ar fi trebuit să fie încheiat, de către reprezentanţii Municipiului Aiud, procesul - verbal", au mai precizat reprezentanţii Primăriei Oradea.

În instanţa, Primăria Aiud a cerut respingerea acţiunii şi a motivat aplicarea amenzii de faptul că s-a răspuns cu depăşirea termenului prevăzut de lege, adică cu depăşirea celor 15 zile lucrătoare de la primirea adresei petentului. "Situaţia creată se datorează exclusiv contravenientului, care în mod nejustificat nu a răspuns solicitărilor. Ca urmare a acestei situaţii, agentul constatator a întocmit procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei", a răspuns instituţia administrativă din judeţul Alba.

În 4 februarie 2021, instanţa de fond a decis să dea dreptate Primăriei Oradea şi a anulat procesul-verbal de sancţionare. Magistratul a susţinut că, potrivit Codului administrativ, primăria comunei, a oraşului, a municipiului reprezintă o structura funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă.

Tot Codul Administrativ a stabilit că unităţile administrativ - teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.

„Din coroborarea acestor texte de lege, instanţa reţine că intimatul a procedat în mod vădit incorect la sancţionarea Primăriei Oradea, deoarece calitatea de subiect activ al contraventiei o putea avea doar Municipiul Oradea, care are personalitate juridică", astfel a motivat Judecătoria Aiud hotărârea privind anularea procesului verbal. Decizia nu a fost, deocamdată, contestată.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu