După Trianon, guvernul român a plătit ungurilor tot ce se retrocedează azi

Postat la: 31.05.2020 16:29

Mulţi ardeleni se declară stupefiaţi de câte retrocedări se bucură maghiarii. De unde atâtea proprietăţi? După o sută de ani urmaşii celor din Imperiu Austro-Ungar încă mai primesc terenuri. Profesorul IOAN SABĂU POP de la Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş scoate la lumină un adevăr istoric.

După Tratatul de la Trianon, guvernul liberal a plătit 4,48 de tone de aur într-un FOND AGRICOL pentru despăgubirea optanţilor maghiari. Ardelenii ştiu ce au fost optanţii. „Statul român a plătit ceea ce se retrocedează azi," conchide profesorul ardelean. „În Tratatul de la Trianon se spunea clar că per​soanele im​periului pot opta pentru ce cetă​ţenie doresc, faţă de ţările ce îl compuneau. Aces​tora li s-a spus optanţi. În România, majoritatea optanţilor maghiari au ales cetăţenia maghiară, şi statul ro​mân a avut mai multe procese pe această temă, in​clusiv la Curtea de Arbitraj din Paris, unde a fost re​pre​zentată de Titulescu, ajutat de alţi doi avocaţi mari ai timpului. Ungaria a fost repre​zen​tată de con​tele Apponyi.

Din moment ce optanţii ale​geau cetăţenia ma​ghia​ră, ei îşi pierdeau pro​prie​tăţile din ţară, după cum era şi firesc, cu con​diţia ca Ro​mâ​nia să le plătească optanţilor ma​ghiari des​pă​gubiri pentru părţile expropriate. Deci, optanţii care ale​geau cetăţenia maghiară renunţau la pro​prie​tăţile lor din România şi statul îi des​păgubea.

Ro​mâ​nia era foarte bogată pe atunci, şi Bră​tianu, ca să fie si​gur că acest con​flict se va şter​ge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris, Ro​mâ​nia va da în​că 10% ca răscumpărare maghia​rilor. Pentru asta, Ro​mânia a plătit, din 1927 şi până în 1934, sume imen​se către aceşti optanţi: echivalentul a 4,48 to​ne de aur, plus echivalentul a 87 de milioane de dol​ari ce trebuiau primiţi de statul român ca des​pă​gubiri de război şi pe care Ro​mânia nu i-a luat, lăsându-i tot în contul plă​ţilor. Se plătea către un fond extern din Paris, „Fondul Agrar", de unde banii erau distribuiţi către optanţii maghiari.

Toate aceste pământuri şi pro​prietăţi au fost luate de statul român pentru a se face reforma agrară a lui Ferdinand, când toţi ţă​ranii au primit pământ. Planul acesta a fost: s-a luat de la cei bogaţi con​tra unei sume şi s-a re​distribuit către ţăranii ro​mâni. Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci, în baza unui tratat şi a unui pro​ces la Paris, astăzi vine a patra generaţie a optan​ţilor şi recu​perează de la statul român - ceva ce nu le mai aparţine de drept"

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu