Programul Scoala dupa scoala. S-a modificat Legea educatiei nationale

Postat la: 19.10.2020 02:36


Ordonanța de Urgență nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
În Monitorul Oficial al României numărul 950 din 15 octombrie a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
 
În actul normativ, așa cum este el modificat se arată că „Unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Şcoala după şcoală» dacă dispun de infrastructura şi de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.
 
Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pot opta pentru obţinerea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul «Şcoala după şcoală».
 
În acest sens statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul «Şcoala după şcoală» pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv ai căror părinţi, reprezentanţi legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educaţie pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală"
 
Pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022, valoarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Şcoala după şcoală", iar persoanele îndreptăţite optează pentru aceste tichete pentru educaţie pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală pentru noul an şcolar.
Tichetele pentru educaţie pe suport electronic destinate programului «Şcoala după şcoală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia în timpul orelor de şcoală.
Tichetele pentru educaţie pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaţionale de care au beneficiat.
 
Tichetele pentru educaţie pe suport electronic se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţile emitente, în baza autorizaţiei de funcţionare.
 

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu