Post vacant la Centrul de Medicina Navala din Constanta

Postat la: 03.12.2019 20:24


Centrul de Medicină Navală din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de exevuție vacante, de contabil șef, grad II, studii superioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
  • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi;
  • minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, FOREXEBUG);
  • starea de sănătate corespunzătoare atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu” fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarat „admis”;
  • capacitatea de a se adapta și a lucra în echipă, rezistență la stres;
  • loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională;
  • capacitate managerială, demonstrată printr-o scrisoare de recomandare/caracterizare/similar, eliberată de angajatorii anteriori.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 ianuarie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
29 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând https://www.navy.ro/. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrul de Medicină Navală, cu sediul în Constanţa, Str. Dezrobirii nr. 80, judeţul Constanţa, telefon 0241/655.650, interior 409.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu