Poetul Mihai Eminescu, omagiat la Cumpana prin evenimentul "Dor de Eminescu"

Postat la: 14.01.2019 10:48

Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna, judeţul Constanţa, reprezentat legal prin persoana primarului, ec. Mariana Gâju, în colaborare cu Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" din Cumpăna, vă invită la deschiderea programului activităţilor culturale ale anului 2019, care începe cu omagierea marelui poet naţional Mihai Eminescu.

Astfel, marţi, 15 ianuarie 2019, se celebrează 169 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti şi nouă de la marcarea „Zilei Culturii Naţionale”.

Activitatea se va desfăşura începând cu ora 10.30, în incinta Casei de Cultură Cumpăna, sub titulatura „DOR DE EMINESCU”.

Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru şi cel mai strălucit geniu pe care l-a zamislit pământul, apele şi cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele. Noi cei de aici, rupţi de pământ şi de neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urmă, de la văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcemm ca într-un dulce somn, la noi acasă. Mircea Eliade spunea că, dacă poporul român ar dispărea şi ar rămâne o singură carte a lui Eminescu, o să se ştie cine a fost neamul ăsta. Conştiinţa românească se trage toată din Eminescu. A început prin a fi sufleorul Teatrului Naţional şi a terminat prin a fi sufleorul conştiinţei naţionale.

Mihai Eminescu este Oda Patriei, Psalmul Neamului şi Doina Naţiunii Daco-Române, e cel dântâi român al cărui creştet primeşte binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoşesc, un patriot pentru care „Trăiască naţia!” era singurul salut, Eminescu este copilul cel mai frumos al poporului.

Scrierile lui Eminescu străbat vremurile ancenstrale şi rămân adevărate torţe aprinse la lumina cărora, generaţii la rând au împletit gândul cu fapta, punând în evidenţă partea sensibilă, ascunsă, responsabilă cu armonia, frumosul, blândeţea, dreptatea şi aspiraţia către perfecţiune, trăsături înscrise în spiritualitatea umană.

Eminescu este "expresia integrală a naţiunii române". Eminescu - ultimul mare romantic - este în inima şi în conştiinţa fiecăruia dintre noi. Eminescu e zămislit din rugi şi tina strămoşescă. E răspunsul la întrebări stăruitoare; e zâmbetul de după tristeţe, e alinare la fiecare durere, e raza de soare într-un abis întunecos, e mândria neamului nostru românesc.
 
Fascinaţi de fantezia poetică şi epică a marelului Eminescu, elevii Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitrescu", sub îndrumarea doamnei profesor Nicoleta Toma, îl vor omagia pe marele poet naţional prin câteva momente literar-artistice ce cuprind recitări de poezii, eseuri, prin reconstituirea atmosferei basmelor şi poeziilor eminesciene, precum şi printr-o expoziţe de desene pe teme eminesciene, toate acestea având ca obiectiv valorizarea operei lirice şi epice a lui Mihai Eminescu.


 

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu