Liceul Tehnologic Ciobanu scoate la concurs doua posturi vacante

Postat la: 16.09.2018 10:09

Liceul Tehnologic Ciobanu organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/ 2011 şi H.G. nr. 1027/ 2014, la sediul unităţii din strada Eroilor nr. 95, judeţul Constanţa, în data de 08.10.2018, ora 08.00, proba scrisă şi în data de 08.10.2018, ora 16.00, interviul, pentru ocuparea posturilor contractual vacante de administrator reţea 0,5 normă şi bibliotecar 0,25 normă.

Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată dsu ciclul II Bologna absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul IT şi pentru bibliotecar studii biblioteconomie sau cursuri de formare în domeniu;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: minimum 4 ani în specialitatea studiilor din care minimum 2 ani în învăţământ.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Liceului Tehnologic Ciobanu în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Liceului Tehnologic Ciobanu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Liceului Tehnologic Ciobanu şi la telefon 0241874245.
 

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu