DIICOT: 18 persoane, intre care doi executori judecatoresti si un avocat, retinute in dosarul de camatarie si deturnare a unor licitatii

Postat la: 13.10.2017 18:15

Optsprezece persoane, între care doi executori judecătoreşti şi un avocat, au fost reţinute şi nouă sunt plasate sub control judiciar în dosarul de cămătărie şi deturnare a unor licitaţii instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Gherghe Adrian, Petre Ştefan, Copcea Dragoş-Tache-George, Popa Mihail (executor judecătoresc), Ghişoiu Mihai (executor judecătoresc), Moldoveanu Adrian-Florin, Neculau Dănuţ-Dumitru, Breazu Gabriela-Alexandra, Filip Ileana-Alina, Moldoveanu Dan-Ion, Gheorghe Marinel, Tuţoiu Silviu-Ionuţ (avocat), Gusu Daniel,Popa Dumitru-Florian, Creţu Ion Victor, Buturugă Mircea-Gabriel, Lupu Daniel-Cosmin şi Calotă Adrian, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, înşelăciune, deturnarea licitaţiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani. ”Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat structura şi ierarhizarea grupului de crimă organizată, cunoscut sub denumirea generică de «EXECUTORII», a fost una de natură piramidală, bazată pe relaţii de prietenie, interese comune, rudenie, afinitate şi concubinaj în vârful căruia s-a aflat incontestabil, liderul grupului infracţional recunoscut de către toţi ceilalţi membri, respectiv inculpatul Petre Ştefan, zis Fane”, anunţă DIICOT.

Potrivit procurorilor, iniţierea şi constituirea grupului infracţional organizat a avut loc în cursul anului 2014 când componenţii eşalonului decizional s-au grupat în jurul liderului, recunoscând statutul acestuia, şi totodată şi-au recrutat sau format(specializat) locotenenţii (aderenţii şi sprijinitorii) – componenţi ai eşalonului execuţional. Începând cu anul 2014, inculpatul Petre Ştefan, administrator al mai multor societăţi comerciale a constituit alături de inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoş Tache George un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă, respectiv, oferirea cu împrumut a unor sume de bani cu dobândă către terţe persoane aflate, de regulă într-un impas financiar de moment.

Ulterior, pentru a-şi asigura veniturile, dar şi pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanţie imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită. ”Astfel, atât pentru a-şi asigura veniturile, precum şi pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracţiunii de camătă, persoanele care activau pe această plajă de infracţiuni, au ales, aşa cum este cazul şi în cauza de faţă, să „mascheze” activitatea de cămătărie în încheierea unor acte notariale de împrumut în care debitorii, având în vedere nevoia stringentă de sume de bani erau convinşi să semneze acte notariale în care erau stipulate ca sume acordate cu împrumut de creditori sume mult mai mari decât cele remise efectiv, respectiv sume de bani ce erau compuse din suma reală împrumutată plus dobânda ce trebuia plătită (obiect material al infracţiunii de camătă)”, anunţă DIICOT.

Ulterior, membrii iniţiali ai grupului infacţional, format din inculpaţii Petre Ştefan, Zis Fane, Gherghe Adrian şi Copcea Dragoş Tache George au identificat, în afară de perceperea dobânzii mascae, o altă metodă de a realiza profituri, de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente ci acela de a obţine proprietatea. ”Pentru acest lucru a fost nevoie de atragerea în circuitul infracţional a unui nou membru, care să aibă atribuţiile necesare realizării acelui scop, respectiv a inculpatului Popa Mihail, executor judecătoresc, persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanţie imobiliară. Astfel, se poate observa o ascensiune fulminantă a executorului judecătoresc Popa Mihail în cadrul grupului infracţional organizat, după momentul aderării sale, acesta ajungând în eşalonul decizional, erijându-şi în unele cazuri chiar rol de coordonator, având ultimul cuvânt în ceea ce priveşte oportunitatea sau necesitatea unor acţiuni sau inacţiuni menite să apere interesele grupului infracţional organizat”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Grupul infracţional era structurat pe două paliere, respectiv unul decizional din care făceau parte, în principal, inculpaţii Petre Ştefan, şi Popa Mihail, executor judecătoresc, secondaţi de către inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoş Tache George precum şi altul execuţional din care făceau parte locotenenţii acestora mai mult sau mai puţin specializaţi în săvârşirea unui anumit gen de infracţiuni.

”Schimbările legislative, precum şi destructurarea mai multor grupări infracţionale ce desfăşurau activităţi infracţionale asemănătoare, au condus la modificarea în timp a activităţilor ilicite a membrilor grupării infracţionale, în sensul că, deşi în anii 2014 – 2015, inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoş Tache George figurau ca participanţi în cadrul licitaţiilor publice, potenţa financiară actuală precum şi încercarea de a da o aparenţă de legalitate activităţii infracţionale derulate, au condus la modificarea structurii organizatorice a grupului infracţional organizat, în sensul că aceştia au început să atragă noi membri dispuşi să adere sau să sprijine grupul infracţional organizat, respectiv pe inculpaţii Gheorghe Marinel, Moldoveanu Dan-Ion, Moldoveanu Adrian-Florin, Gusu Daniel, Popa Dumitru-Florian, Neculau Dănuţ-Dumitru, Buturugă Mircea Gabriel, Breazu Alexandra Gabriela, Creţu Victor, Lupu Daniel Cosmin, Oprea Marian”, mai arată DIICOT.

Potrivit procurorilor, executorul judecătoresc Popa Mihail, în vederea realizării scopului infracţional al grupului, a cooptat cu uşurinţă alţi membri. Astfel, la gruparea infracţională organizată a aderat inculpatul Ghişoiu Mihai, executor judecătoresc în cadrul aceluiaşi birou de executori judecătoreşti, precum şi personal angajat din cadrul acestui birou.

Totodată, pentru ca cercul infracţional să fie complet au mai fost determinaţi să adere la grupul infracţional organizat şi inculpatul Tuţoiu Silviu – Ionuţ, avocat, care avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii şi reprezentarea juridică în faţa instanţelor de judecată în vederea obţinerii încuviinţărilor de executare silită, precum şi inculpata Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial, care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori şi debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită.

Sumele de bani oferite cu ocazia acordării împrumuturilor către debitori proveneau, de obicei, de la inculpatul Petre Ştefan sau erau acordate de către inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoş Tache George, cu încuviinţarea liderului grupului. În perioada 2014 – 2016, ca şi îndeletnicire în scopul realizării de venituri, inculpaţii au acordat în mai multe rânduri împrumuturi băneşti mai multor persoane, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau lunare (procente din sumele împrumutate) şi primind de la debitori drept garanţie autoturisme de lux sau imobile.

De asemenea, s-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat, în exercitarea îndeletnicirii lor obişnuite de a obţine venituri prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, au pus la punct un întreg sistem de operaţiuni având o aparenţă de legalitate, menite să scadă vigilenţa debitorilor cu privire la scopul real urmărit în activitatea lor. ”Toate operaţiunile efectuate au fost de natură să inducă în eroare debitorii prin invocarea pretinsului interes al membrilor grupului de a crea o aparenţă de legalitate a activităţii de acordare a împrumutului cu dobândă. Prin încheierea în acest sens a unui contract autentificat de un notar public, aceştia îşi atingeau scopul scopul real al activităţii lor care nu era acela de a-şi recupera suma de bani împrumutată şi dobânda convenită ci acela de a obţine un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să şi le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătoreşti, inculpaţii Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai, susţinuţi de participarea prin persoane interpuse la licitaţiile publice trucate şi beneficiind totodată de consultanţa juridică a avocatului Tuţoiu Silviu Ionuţ”, se mai arată în rechizitoriu.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că inculpaţii Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai nu au realizat o publicitate efectivă a licitaţiilor publice unde aveau interese membri grupului infracţional organizat. De asemenea, s-a reţinut că începând cu anul 2014, după adjudecarea unor imobile prin persoane interpuse participante la licitaţiile publice trucate organizate în cadrul unor dosare de executare silită, membrii fondatori ai grupului infracţional organizat au revândut aceste imobile la preţuri mult mai mari faţă de preţul de achiziţie, obţinând astfel venituri însemnate ce îşi au originea în lanţul de infracţiuni comise în scop de a da o aparenţă de legalitate.

Ulterior, aceste venituri au fost reintroduse în circuitul civil prin acordarea de noi împrumuturi cu dobândă unor terţe persoane, atestate prin încheierea unor contracte de împrumut cu sau fără garanţie imobiliară, cu termene de scadenţă foarte scurte de maximum 1 lună, ce au constituit ulterior temei al unor dosare de executare silită, unele dintre imobilele deţinute aflându-se încă în proprietatea în fapt şi nu în drept a inculpatului Gherghe Adrian şi a celorlalţi membri fondatori ai grupului infracţional, respectiv inculpaţii Copcea Dragoş Tache George şi Petre Ştefan.

În cursul zilei de vineri, inculpaţii au fost prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Faţă de alţi nouă inculpaţi procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, conform news.ro.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu